Sykepleierer i Tanzania

Ett stykke nord for Dar es Salaam, Tanzanias kommersielle hovedstad ligger Tanga regionen landlig til, langs kysten mot det indiske hav. Tanga International Conference Centre (TICC) ble bygd i 2008 og er en stiftelse eid av flere norske utdanningsinstitusjoner, organisasjoner og enkeltpersoner.

Dette faglige møtepunktet er bygget opp og drevet av en norsk sykepleier som heter Ruth Nesje. Norsk Sykepleierforbund har i en årrekke samarbeidet med TICC i Tanzania. TICC er et regionalt kompetansesenter for læring i regionen og har blant annet engasjert seg i regional utvikling innen helse og utdanning. Alle aktivitetene på senteret har til hensikt å bedre tilværelsen for senterets brukere og samfunnet omkring dem og er knyttet til ett eller flere av FNs tusenårsmål.

Hvert år har cirka 250 norske sykepleierstudenter sitt studie- og praksis opphold ved TICC. Ett sosialt opplegg med mye faglig aktivitet hvor man får innblikk i prosjekter knyttet til i skolehelse, psykiatri, familiehjem, ungdom som har droppet ut av skolen, oppfølging av gravide og barn under fem år, ernæring og familiehager.

Som sykepleier i Tanzania lærer man fort at kunnskap og faglig dyktighet må kombineres med kreativitet da mangelen på utstyr stadig krever andre løsninger enn hva man er vant med i Norge.

Landsmøtet i NSF har vedtatt at forbundet skal drive med solidaritetsarbeid. I motsetning til bistandsprosjektene i Afrika der NSF hjelper til med å bygge opp bærekraftige sykepleierorganisasjoner, handler solidaritetsprosjektet i Tanzania om å støtte TICC i dets arbeid og videreutvikling.
Hvert år sender Norsk Sykepleierforbund (NSF) sykepleiere til Tanzania for å jobbe med forbundets solidaritetsprosjekt.