Reisevilkår

Antiloper

Vilkårene er en del av den avtalen dere gjør med Reis Med Tungland AS når du bestiller en “opplevelse” gjennom Paka Adventures. Les derfor vilkårene før du bekrefter din bestilling.


1. Generelt

Dere vil besøke et fremmed land med en fremmed kultur, og som deltaker på våre turer må du vise respekt og ikke opptre klandreverdig eller uhøvisk. En reise til et land i Afrika innebærer at den reisende må akseptere en annen virkelighet enn i den vestlige verden. Kulturelt og funksjonelt har landene i Afrika en annen tilnærming til infrastrukturen i samfunnet sitt enn det de fleste er vant med. Det kan bli venting og pauser som for oss virker unødvendige. Strømmen kan av og til forsvinne. Vannet kan være borte for korte perioder eller at det ikke er varmt vann i kranene når vi venter det. Afrikanerne tar slike “små” problemer med stor ro, som en del av deres hverdag. Reis Med Tungland AS gjør selvsagt sitt ytterste for at slike problemer skal bli kortvarige og til liten hindring for deg.

2. Avtalens omfang

Reis Med Tungland AS utarbeider, og skreddersyr reiseprogrammer i tett samarbeid med dere som skal på tur. Program og priser som foreligger ved bestilling, og betaling av depositum, vil være gjeldene som avtale mellom dere som kunde, og Reis Med Tungland AS som arrangør.

Endring av reiserute og/eller program, overnattingssteder og annet, vil kunne gjøres underveis så sant representanten fra Reis Med Tungland AS kan godkjenne endringene. Planlagte reiseruter kan måtte forandres, grunnet uforutsette omstendigheter. Dere vil da varsles umiddelbart, samt at alternativt overnattingssted vil, om mulig, være av samme standard som planlagt.

3. Reisens pris

Den oppgitte prisen omfatter alle avgifter og gebyrer og/eller skatter. Reis Med Tungland AS har rett til å justere prisen dersom det skjer endringer i offentlige skatter, og/eller transportpriser og/eller de aktuelle valutaer. Prisendringer skal varsles senest 30 dager før avreise. Prisøkninger på mer enn 10 % av totalpris gir kunden rett til å gå fra avtalen uten kostnader. Kravet om å gå fra avtalen må være Reis Med Tungland AS i hende innen 5 dager etter mottatt varsel. Enhver prisøkning skal begrunnes og dokumenteres av Reis Med Tungland AS

4. Reservasjon

Et depositum på 2500,- pluss eventuelt innenlands flybilletter, for hver av de reisende må betales innen 14 dager etter turen deres er avtalt. Dette bekrefter deres bestilling, og muliggjør oppstart av nødvendige reservasjoner for reisen.
Resten av betalingen må være på vår konto 3 uker før avreise slik at alt skal bli klart til deres reisestart. Hvis deres bestilling gjøres nærmere enn 21 dager før reisestart må hele beløpet betales så fort som mulig slik at vi kan bekrefte deres bestilling, og starte nødvendige reservasjoner og forberedelser.

5. Betaling

Faktura sendes via vårt nummererte faktureringssystem

6. Avbestilling og refundering

Hvis dere blir nødt til å avlyse deres bestilte tur innen 30 dager før reisestart, refunderes depositumet med unntak av eventuelt innbetalte overnattingsdepositum. Merk at noen hoteller kan ha andre avbestilling og refunderingsordninger enn dette som vi må forholde oss til enkeltvis utenom denne avtalen, men dette vil da informeres om. Avbestillingen mellom 30 og 15 dager før reisestart, må 50 % av avtalt pris betales. Dersom deres reise avbestilles senere enn 15 dager før reisestart må dere likevel betale 100 % av avtalt pris.

Dersom dere skulle bli syke rett før safarien deres, vil Reis Med Tungland AS se på muligheten til å endre og tilrettelegge deres opplegg så bra som mulig. Hvis det ikke er mulig å endre på opplegget deres vil selvfølgelig bil og sjåfør være til deres disposisjon og assistanse i alle de dagene dere har bestilt tur fra oss. Sistnevnte gjelder selvfølgelig også hvis noen blir syke underveis på reisen.

7. Safari

Alle safaripriser inkluderer overnatting etter den standard dere bestiller. Overnatting etter safarien er ikke inkludert med mindre dette er avtalt i bookingen. Mat og vann er inkludert i safari prisene. Dette gjelder også lunsj og middag første dagen, frokost og lunsj siste dagen.

Vi råder dere til å ha med så liten bagasje som mulig med på safarien, grunnet lite bagasjeplass i safaribilene. Hvis dere klarer å pakke alt i en ryggsekk eller lignende er det aller best. Sannsynligvis har du med deg en stor koffert når du kommer til Tanzania, men du trenger ikke ta med alt dette på safarien.

Inkludert i safari prisen:
Betaling for overnatting, mat og vann. Alle inngangspenger til parker og eventuelt andre utgifter som er spesifisert i deres booking.

Ikke inkludert i safari prisen:
Følgende er ikke inkludert i safariprisen: brus, alkohol, vasking av klær etc. Det samme gjelder tips til safari følget til sjåfør/guiden, 10$ til 15$ per dag er ofte hva som anbefales til safari sjåføren, mer om en reiser med egen kokk.

8. Lighthouse Beach Lodge

Hvis Reis Med Tungland AS tar deg med til vår strand lodge inkluderer alle priser for overnatting på vår mat og vann til maten, dvs. fullpensjon om ikke annet er avtalt, gjelder dette middag første dagen, frokost og lunsj siste dagen.

Ikke inkludert i prisen:
Følgende er ikke inkludert i oppholdsprisen: vann utenom måltidene, brus, alkohol, vasking av klær etc. Det samme gjelder tips til betjeningen.

9. Kilimanjaro og andre fjellturer

Reis Med Tungland AS forventer at våre turdeltagere forbereder seg fysisk og psykisk, samt at de innehar det nødvendige personlige utstyret for våre fjellturer. Reis Med Tungland AS forbeholder seg retten til å avvise turdeltagere til enhver tid der deltagerens tilstand eller oppførsel er til fare for seg selv, eller andre deltagere på turen.

For alle kunder som bestiller en fjelltur levert av Reis Med Tungland AS bruker vi førsteklasses guider, bærere og leverer nødvendig utstyr for turen. Vi er ikke ansvarlige for guider eller “rangers” levert av TANAPA (Tanzania National Parks) eller andre instanser. Blir du nødt til å avbryte din tur med oss grunnet egne fysiske begrensninger, er der ingen mulighet for refundering av parkavgifter. Tilleggskostnader som overnatting og/eller transport vil ikke være Reis Med Tungland AS sitt ansvar.

På grunn av omstendighetene rundt villmarks turer i Afrika, kan enkelte hendelser medføre ekstra kostnader som ikke er planlagt ved bestilling og betaling av turen. Dett, inkluderer, men er ikke begrenset til valutasvingninger, endring i kostnader ved bruk av transportmidler, kostnader ved evakuering, medisinsk behandling, syke transport og / eller hjemsendelse, og andre relaterte årsaker. De ekstra kostnader er Paka Adventures Ltd ikke ansvarlig for – turdeltageren er ansvarlig for betalingen av disse kostnadene. Enhver turdeltager har selvstendig ansvar for kostnader ved søks- eller redningsaksjon iverksatt grunnet deltageren. Dette inkluderer kostnader påløpt Paka Adventures Ltd, andre ekspedisjoner, myndigheter eller instanser.

Ikke inkludert i prisen:
Følgende er ikke inkludert i turprisen: brus og alkohol etc. Det samme gjelder tips til guide, kokk og bærere. Anbefalt tips er fra 150 $ pr person og oppover, avhengig av hvor fornøyd du som kunde er med din tur.

10. Spesielle vilkår

Forsikring:
Du må selv sørge for de nødvendige papirer for reisen (pass, visum o.l.) og tegne de forsikringer du trenger, (reise- og avbestillingsforsikring, ulykkesforsikring m.v.) samt sørge for nødvendig vaksinasjon. Dersom du ikke er forsikret (eller hvis forsikringen ikke dekker tilstrekkelig), kan ikke Reis Med Tungland AS påta seg ansvar for skade eller sykdom som du måtte pådra deg under reisen, uansett årsak.

Force majeure:
Kunden har rett til å avbestille reisen og få refundert de innbetalte beløp med unntak av eventuelt innbetalte overnattingsdepositum og et administrasjonsgebyr på 300 US dollar pr. person, dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dagene før avreise konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de nevnte, og det er rimelig grunn til å anta at forholdene også vil gjøre seg gjeldende når reisen tar til. Det samme gjelder der tilsvarende begivenheter inntrer på eller langs reiseruten, og det innebærer en reell risiko for kunden.

Ansvar:
Reis Med Tungland AS sine ansatte eller innleide opptrer på vegne av eierne, og leverer tjenester som avtalt, men uten ansvar for tap, personlig sykdom/skade, eller tap eller skade på eiendeler som kan skyldes; forsinkelser, karantene, streik, tyveri, hærverk, force majeure, forsinkelser ved ankomst/avreise, sivil ulydighet, terrorisme, landets myndigheters restriksjoner eller pålegg, eller avvik i, og/eller endring av overnattingssteder der Reis Med Tungland AS er uten kontroll.

Reis Med Tungland AS og/eller våre lokale operatører forbeholder seg retten til å gjøre nødvendige endringer i deres program for trygghet og komfort for de reisende. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til; bytte av overnattingssteder, endring av program eller rekkefølge av steder som skal besøkes.

Du plikter under reisen å rette deg etter de regler og bestemmelser som er gitt av offentlig myndighet, arrangøren eller arrangørens representanter, herunder de ordensbestemmelser som gis av det enkelte hotell, sjåføren e.l. Du kan gjøres erstatningsansvarlig hvis du med vilje eller uaktsomhet påfører arrangøren tap bl.a. ved ikke å overholde de bestemmelser som er nevnt ovenfor.

Risiko:
Reis Med Tungland AS vil påpeke at det ved enhver reise/safari finnes visse risikoelementer, og at dere som kunder aksepterer dette ved inngåelse av en avtale med oss.

11. Bilder

Reis Med Tungland AS forbeholder seg rett til å bruke bilder fra våre turer i vår markedsføring. Men vi vil selvsagt vise den største respekt for individers rett til å verne om sitt privatliv. Ønsker du ikke å bli avbildet på safari så gi beskjed. Del gjerne dine beste bilder med oss som vi kan bruke i videre markedsføring.